Pre-loader

KÜTÜPHANE

Mühendislik plastiklerinin en önemli problemlerinden biri nemdir.

Mühendislik plastikleri neden kurutulmalıdır?

Plastiğin birçok ürünün hammaddesi olma özelliği taşıdığı hızla gelişen günümüz teknolojisinde her gün farklı özellikte hammaddeler geliştirilmektedir. Bu malzemelerin, metal ve diğer sert yapılı hammaddelerin yerini aldığı düşünüldüğünde, plastik hammaddenin yapısal ve görsel özelliklerine ulaşabilmesi için ürün haline gelmeden önce bünyesindeki nemi atması ve bazı kurutma işlemlerinden geçmesi gerekmektedir.

Mühendislik plastiklerinin en önemli problemlerinden biri nemdir. Bu tür plastikleri klasik makine üstü sıcak hava kurutucuları ile kurutmak zor, tepsili fırın olarak adlandırılan kurutmalar ile kurutmak imkansızdır. Çünkü, sıcak havalı kurutucularda sistem, ortamdan alınan havayı ısıtarak silo içindeki hammaddeye verir. Ortamdaki havanın nemi alınmadığından dolayı malzemeyi nemden arındırma söz konusu değildir. Aksine, malzeme yüzeyindeki nem oranının artmasına sebebiyet verebilir. Malzeme bünyesinde oluşan nemin üzerindeki en önemli etkileri şunlardır;

* Ürün üzerinde akış çizgileri ve gümüşi renkli çizgiler
* Pullu bir yüzey
* Kabarcık oluşumu.

Bu malzemeler %0,02 (200 ppm) veya daha az oranda bir nemi sağlayacak kurutma sistemleri ile kurutulmalıdır. Bu şartlar sağlandığı takdirde, mühendislik plastikleri en uygun fiziksel ve yüzeysel özelliklerini gösterirler.