Pre-loader

KÜTÜPHANE

PET hammaddenin kurutulması pet şişe ve preform üretimin en önemli proseslerinden biridir.

PET şişe ve preform üretiminde hammadde kurutucuların önemi nedir?

En fazla nem çeken mühendislik plastiklerinden biri olan PET hammaddenin kurutulması pet şişe ve preform üretiminin en önemli proseslerinden birini oluşturmaktadır. Yeterli sevide kurutulmamış PET ile yapılan üretimlerde ürün renginde opak beyazlıklar, hava kabarcıkları, lekeli bölgeler ve şişirme prosesi sırasında yarılma olması muhtemel durumlardır.

Yüksek kalitede bir ürün elde edebilmek için PET hammaddenin işleme makinesine gönderilmeden önce %0,005 (50 ppm) veya daha az nem oranına kadar kurutulması önerilir. İstenilen düşük nem değerlerine sıcak havalı (geleneksel) kurutucular ile ulaşmak kesinlikle mümkün değildir. Bu nedenle PET hammaddelerin kurutulması için nem alıcılı (desikant) kurutucular veya vakumlu kurutucular tercih edilebilir.

Kurutma işleminde desikant tip kurutucular tercih edilecek ise kurutma cihazı üzerinde dew-point (çiylenme noktası) ölçüm cihazı olanlar tercih edilmelidir. Böylece üretim boyunca PET hammaddenin kuruluk değerini anlık olarak gözlemleme ve gerektiğinde müdahale imkanı bulunur.

PET ile yapılan üretim prosesinde üretim kalitesini etkileyen diğer unsurlar ise aşağıda sıralanmıştır:

* Kalıp Yüzeyindeki Terleme: Preform kalıplarında çevrim sürelerini kısaltmak için kullanılan soğuk su kalıp yüzeyinde terlemeye neden olmaktadır. Preform ve şişirme makinelerinin bulunduğu ortam havasının yüksek bağıl neminin kalıp bölgesinde oluşturacağı terlemeyi önlemek için kalıp terleme önleyici kullanılır.
* Kalıp Sıcaklığı: Preform kalıplarında ve/veya şişirme kalıplarında sürekli aynı ve istenilen sıcaklık değerlerini sağlayabilmek için kalıp şartlandırıcılar kullanılmalıdır.
* Dozajlama: PET hammaddeye boya ve katkı ilavesi mikser veya manuel olarak yapıldığında her zaman aynı % oranında karışım yapılamadığından üretim kalitesine olumsuz etki etmektedir. Dozajlama cihazları kullanılarak sürekli aynı standartta üretim yapılması sağlanır. Öte yandan, ana PET hammaddesinin 160-170°C gibi yüksek sıcaklıkta kurutulmuş olarak dozajlama cihazına ulaşması neticesinde yüksek sıcaklık sebebi ile dozajlanan granül boyanın erimesi ve köprülenme dozajlama oranının bozulmasına da sebep olabilir. Bu nedenle yüksek sıcaklığın oluşturacağı olumsuzlukları önlemek için su soğutmalı boğaza sahip dozajlama cihazı tercih edilmelidir.