Pre-loader

ÜRÜNLER

Hammadde Nem Ölçüm Cihazı

ABONİ Hammadde Nem Ölçüm Cihazı, çok farklı granül ve toz hammaddenin nem ölçümü için tasarlanmıştır.

Plastik sektöründe kalite kontrol günden güne gelişmektedir. Laboratuvarların artması ölçüm çeşitliliğini de artırmaktadır. Müşterilerin artan talepleri ve rekabetçi pazarda ürünün daha kaliteli üretilmesi ve bu kaliteyi belgelendirmek günümüzde daha büyük önem arz etmektedir. Hammadde kurutma işlemlerinde özellikle nem testi olmazsa olmazlardan bir tanesidir.

Nem Testi Neden Yapılmadır?
Termoplastiklerden üretilen ürünlerde farklı hatalar gözlemlenmektedir. Bu hataların nem kaynaklı olup olmadığı gelişen laboratuvar cihazları sayesinde ölçülmekte ve belgelenmektedir. Kalite kontrolün daha sağlıklı yapılması ve müşteri taleplerinin karşılanması amacıyla nem testleri yapılmaktadır.

Plastiklerde Nemin Numerik İfadesi Olan PPM Nedir?
Plastiklerde gözlemlenen nem, kütle birimi olan mg cinsinden adlandırılır. Yapmak istediğiniz ölçüm de hammadde içeriğinin ağırlığı ile nem ağırlığı arasında yüzdelik bir oran yakalanır. Bu oranı daha iyi anlatabilmek amacıyla PPM birimi kullanılır. PPM (parts per million) milyonda bir değerine denk gelmektedir. Örnek olarak bir test sonucunda % 0,1234 çıkan bir ABS polimerinin ppm karşılığı 1234'dür. ABS %0,1234 < ------- >1234 ppm.

İdeal Nem Testi Nasıl Yapılmalıdır?
Plastiklerde nem ölçümü farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Bunlardan en yaygın kullanılanı kimyasal tepkime ile ölçüm yapılan metottur. Hammaddenizin nemini ölçmek için örnek içeriği ısıtılır. Bu ısıtma sonrasında polimer içerisindeki bulunan uçucu maddeler buharlaşarak yükselmeye başlar. Kimyasal reaksiyon, bu buharlaşmış olan maddeler su içeriğini ayırır.

CaH2 + 2 H2O → Ca(OH)2 + 2 H2

Bu reaksiyon ile ortaya H2 gazı açığa çıkar. Açığa çıkan gazın ölçümünü yapan gaz sensörü hammaddenin ne kadar su içeriğine sahip olduğunu belirler. Bu sayede sadece nemin ölçümü yapılmış olur. Diğer yöntemler ile karşılaştırıldığında yağ, kir, pas gibi etkenler ppm değerlerini etkilemez.

Nem Test Raporu Nedir?
Günümüzde her yapılan testin kaydı tutulmak istenmektedir. Bu kalite kontrolde ürünün işlenme öncesi, işenme sırası ve işlenme sonrasında standardın korunduğunu belgeler. Nem ölçümünde bu raporlamalar bir grafik ve ppm değeriyle değerlendirilir. Yapılan test sonucunda nem ölçüm cihazı size bir pdf dokümanı olarak test raporu sunar. Bu sonucun DIN, EN ve ISO standardına uygun olması gerekmektedir.

Teknik Doküman

Teknik bilgiler PDF dokümanını görüntülemek için tıklayınız